Minőség egészség- és környezetvédelemmel párosulva

A VAMAV Kft. tevékenysége során elkötelezett a környezettudatos gazdálkodás és a szociálisan érzékeny gondolkodásmód mellett. Üzleti céljait úgy kívánja elérni, hogy a lehető legkevesebb nyersanyagot és energiát használja fel, és a legkisebb hatást gyakorolja a környezetére.

A VAE GmbH HSE-útmutató (HSE: Health, Safety and Environment, hazai megfelelője EBK: Egészségvédelem, Biztonságtechnika, Környezetvédelem) annak a tulajdonosi szándéknak az eszköze, amely a céghálózat tagjai számára egységes kereteken belül követeli meg a környezetvédelmi, a munka-egészségügyi és a biztonságtechnikai teljesítmények magasabb szintre való emelését, összefoglalja azokat a feladatokat, amelyeket a leányvállalatoknak kell programszerűen végrehajtaniuk annak érdekében, hogy teljesítsék a VAE központ ezirányú elvárásait.

A VAMAV Kft. célja a prevenció, melynek legfontosabb elemei:
  • Valamennyi vonatkozó jogszabály és a VAE normák betartása.
  • A telephelyen alkalmazott technológiákból eredő EBK kockázatok csökkentése a nemzetközi gyakorlatban is elfogadható szintre (műszaki intézkedések, oktatás, kollektív és egyéni védelem).
  • A munkahelyi egészségvédelem keretében a munkatársak egészségi állapotának megőrzése (foglalkozás-egészségügyi szolgálat fenntartása, különféle szűrővizsgálatokon való részvétel).
  • A munkahelyi balesetek számának csökkentése.
  • A nem természeti eredetű havária esetekre (tűzeset, robbanás, tartály-elfolyás stb.) való felkészülés.
  • Szélesebb körű szelektív hulladékgyűjtés.
  • Átfogó EBK-adatkezelési és információs rendszer működtetése.

Biztos alapokon - Középpontban a minőség

Munkánk során arra törekszünk, hogy a társadalmi, a tulajdonosi, a vevői és a dolgozói elvárásoknak egyaránt megfeleljünk. Társaságunk minden megbízásánál a vevő érdekeit és a társadalmi normatívákat maximálisan szem előtt tartja.

Küldetésünk teljesítéséhez kiemelten fontosnak tartjuk a vevői elvárások mind teljesebb megismerését és kielégítését. Ennek érdekében cégünk vezetése arra törekszik, hogy a gazdaságos működés mellett a személyi- és tárgyi feltételeket olyan szinten biztosítsa, ami megfelelő hátteret nyújt a minőségi munkavégzéshez.

A vevői elvárásoknak és igényeknek megfelelő minőségű vasúti felépítményi szerkezetek előállítását a kapcsolattartás fejlesztésével, a munkafolyamatok szabályozásával, a határidők és a szerződési paraméterek szigorú betartásával biztosítjuk.

Vevőink bizalmának megtartása és erősítése, valamint a társaság hosszú távú sikeres működésének biztosítása érdekében alapvető tevékenységünknek tekintjük az MSZ EN ISO 9001:2008 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer működtetését és folyamatos fejlesztését.

Célunk olyan beszállítói hálózat kiépítése, akik termékeikkel és szolgáltatásaikkal minden tekintetben eleget tudnak tenni a vevői és a társaságunk által támasztott követelményeknek.

A társaság minden dolgozójának kötelessége a minőségpolitika megvalósításáért és a meghatározott minőségcélok eléréséért legjobb tudása szerint dolgozni, a termékek és a folyamatok minőségének folyamatos javításában aktívan részt venni. Társaságunknál minden alkalmazott az általa végzett munka minőségéért teljes felelősséggel tartozik.