Egyéb felépítményi szerkezetek


48 és 54 rendszerű Csilléry típusú, E48 beágyazott, 54 és 60 VM rendszerű normál nyomtávolságú dilatációs szerkezetek

Vágányvég lezáró szerkezetek

Különféle felépítményi szerkezetek (burkolatelhatároló rendszer, kisiklasztó saruk, hevederek)


A kitérők mellett egyéb felépítményi szerkezet széles körét is kínáljuk. Többek között dilatációs szerkezetek, ütközőbakok, ragasztott-szigetelt sínillesztések, átmeneti sínek is szerepelnek a VAMAV Kft. termékpalettáján.

48 és 54 rendszerű Csilléry típusú, E48 beágyazott, 54 és 60 VM rendszerű normál nyomtávolságú dilatációs szerkezetek

A VAMAV Kft. kifejlesztette a 60 VM rendszerű nagynyitású síndilatációs készüléket, amely hídszerkezeteken került elhelyezésre. (pl. gyomai Hármas-Kőrös híd) A szerkezet Európában jelenleg alkalmazott legkorszerűbb készülékek szerkezeti felépítését, és működési elvét követi.

A későbbiekben a hidakon alkalmazott folyamatos, rugalmasan beágyazott felépítmény új szerkezeti megoldást kívánt, így a VAMAV Kft. kifejlesztette a VM-D rendszerű iker-síndilatációs készüléket is, amely mind a híd, mind a csatlakozó hézagnélküli felépítmény dilatációs mozgását külön-külön képes felvenni.

Később a vasútépítési igények kielégítésére azonos működési elvű, de kisebb méretű, ± 100 mm, ± 160 mm (E54 VM beágyazott), illetve 2x±100 mm nyitású iker 60 VM rendszerű síndilatációs készülékeket is megtervezte, azok beépítésre kerültek, illetve kerülnek (GySEV vasútvonal Pinka, majd Lapincs-híd, Algyői Tisza-híd).

A készülékek működési alapelve a keresztaljakhoz leszorított, vagy beágyazott – megmunkált szelvényű, a kitérők csúcssínjéhez hasonló kialakítású – síncsúcs és a csökkentett szorítóhatású leerősítésekkel lerögzített, hosszirányú elmozdulásra képes, a vágánytengelyhez képest R sugárral kihajlított fősín.

A készüléknek a hídon történő beépítése során gondosan be kell tartani:

  • a fektetési hőmérsékletre vonatkozó
  • a nyitási érték meghatározását célzó,
  • a betonaljas szerkezet mozgatásával és a gépi aláveréssel kapcsolatos különleges előírásokat.

Vágányvég lezáró szerkezetek

Az ütközőbakok elsődleges feladata a vágányok végének megjelölése, az utasításokban foglalt jelzőeszköz hordozása és végső esetben a szabálytalanul közlekedő járművek vagy járműcsoportok biztonságos megállítása. Alapvetően kétféle elv szerint kerülnek kialakításra, az egyik merev rendszerű, a másik pedig energiaemésztős kialakítású.

A merev rendszerű szerkezetek hagyományos és erősbített kialakításúak és vállalati szabvány szerint kerülnek gyártásra.

Az energiaemésztős szerkezetek súrlódási munka végzésével emésztik el az ütköző járművek mozgási energiáját. Az energiaemésztő berendezéseket a felütköző jármű vagy járműcsoport tömege, a rendelkezésre álló elmozdulási hossz és a felütközési sebesség függvényében a gyártó méretezi.

Az ütközőbakok általában 48-as sínrendszerű pályaszakaszhoz kapcsolódnak, más sínrendszerhez kis módosítással illeszthetők.

A kocsirendezésnél használt féksaruknak a fékezett kocsi alól menetközben balesetmentes eltávolítására sarukidobó szerkezetet használnak. A sín fejéről lecsúszó sarukat a sarukivezető sín végén elhelyezett vályú gyűjti össze.

Különféle felépítményi szerkezetek

Kisiklasztó saruk

A kisiklasztó saru a pálya egyik sínszálára helyezhető (rászerelhető) erős acélöntvényből készített ferde lejtő, amelynek magasított pereme biztosítja a járműkerék nyomkarima vezetését. Ezáltal a lejtőre felszaladt jármű nyomkarimáját a vágányból kifelé tereli.

Alapállása a sínre ráfordított zárt helyzet. A kisiklasztó saru egyes mellék-, illetve elágazó vágányokon kerül alkalmazásra, hogy onnan fővágányra, illetve nyíltvonalra a meg nem engedett időben járművek ne juthassanak ki.

A kisiklasztó saru úgy kerül felszerelésre, hogy a megfutamodott járművet a veszélyeztetett vágányhoz képest az ellenkező oldalra siklassza ki. A vágányrész felszabadításakor egy csapágyazott tengely körül fordítható le a sínkoronáról.

Burkolatelhatároló rendszer

A 48 és 54 rendszerű vasúti útátjáróban a nyomkarima számára szükséges csatorna szélességét a pályasín futófelületével azonos szintben lévő kövezethatároló- vagy burkolatelhatároló- sín biztosítja.

Hevederek

A hevederek két sínszál folyamatosságát biztosítják a sínszálak biztonságos egymáshoz történő rögzítése által hagyományos (hevederes) vasúti pálya kialakítása esetében. A csatlakozó sínek gerinceinek 2 vagy 3 furattal történő előkészítése után mindkét oldali sínkamrákba feszülő hevedert illesztenek, amelyeket a síntengelyre merőleges vízszintes irányú átmenő hevedercsavarokkal összeszorítanak. A hevedercsavarok feje különleges kialakítású, hogy az anya meghúzásakor ne legyen szükség a fej ellentartására. A rögzítő csavaranya lelazulását kettős csavarbiztosító (Grower-) gyűrű akadályozza meg. A sínhézag keresztmetszetében a sín futó- és vezetőfelületének folyamatosságát, teherbírásának biztosítását a hevederpár látja el. E célból jellemzően hengerelt kivitelű lapos és szöghevederek készülnek, de a magyar vasutaknál használt speciális méretek miatt hegesztett és megmunkált kivitelű hevederek is használatosak.

Alkalmazásra kerülnek az ún. lapos heverek mellett különféle különleges hevederek is. Ilyenek pl. a meghibásodott hegesztett sínillesztések ideiglenes helyreállításához használható hajlított hevederek és a különféle sínrendszerű sínszálak összekapcsolásához használható átmeneti hevederek.


Komplex megoldások egy kézből