Közúti vasúti kitérők


Ph-rendszerű közúti vasúti kitérők, vágánykapcsolatok és vágányátszelések

A VAMAV Kft. rendszerszintű megoldásokat kínál a közúti vasúti kitérők területén. A kitérőinket a helyi igényekhez alkalmazkodva állítóművel és váltóvezérléssel, továbbá váltófűtéssel és fűtésvezérléssel ellátva is szállítjuk, vagy akár jelzővezérléssel is kiegészítjük. Műszaki konzultáció, igény szerinti tervezés, logisztika, karbantartás, pótalkatrész-ellátás, oktatás - mind része a kínálatunknak.

A kitérő a közúti vasúti pálya olyan speciális szerkezete mely lehetővé teszi két vagy több vágány összekapcsolását oly módon, hogy egyúttal biztosítja a nyomkarima áthaladását. A kitérőket megkülönböztetjük az:

  • alkalmazott sínrendszer
  • eltérítő ívsugár
  • eltérítési szög
  • keresztezési rész geometriája (egyenes v. íves)
  • alátámasztási rendszere szerint.

A kitérőkön való áthaladás sebességét az OVSZ II, a Forgalmi utasítás, valamint egyéb, üzemeltetői utasítás szabályozzák.

A termékeinkről elektronikus termékkatalógust biztosítunk megrendelőink részére.

Az átadott szerkezethez Üzemi Kézikönyvet is rendelkezésre bocsátunk, melyben a főbb műszaki jellemzők mellett a beépítés, szállítás, üzemeltetés és karbantartás előírásait is rögzítjük.


Intelligens, rendszerszintű megoldások egy kézből