Vignol kitérőrendszerek

A VAMAV Kft. a nemzetközi szabványok és speciális vevői igények alapján fejleszt és gyárt Vignol rendszerű kitérőket, átszeléseket és vágánykapcsolatokat. Termékeink minden szükséges sínprofillal és nyomtávolsággal elérhetők.


60, 54, 48 és 34 rendszerű normál, széles, valamint Z48 és S24 rendszerű keskeny nyomtávolságú kitérőcsalád, vágánykapcsolatok és vágányátszelések

A kitérő a vasúti pálya olyan speciális szerkezete, mely lehetővé teszi két vagy több vágány összekapcsolását oly módon, hogy egyúttal biztosítja a nyomkarima áthaladását.

A kitérőket megkülönböztetjük:

  • az alkalmazott sínrendszer, 
  • az eltérítő ívsugár,
  • az eltérítési szög,
  • a keresztezési rész geometriája (egyenes vagy íves), és
  • az alátámasztási rendszere szerint.

A kitérőkön való áthaladás sebességét az OVSZ I., a Forgalmi utasítás, valamint egyéb, üzemeltetői utasítások szabályozzák.

A termékeinkről elektronikus termékkatalógust biztosítunk megrendelőink részére.

Az átadott szerkezethez Üzemi Kézikönyvet is rendelkezésre bocsátunk, melyben a főbb műszaki jellemzők mellett a beépítés, szállítás, üzemeltetés és karbantartás előírásait is rögzítjük.


LCC - életciklus költség szemlélet

Intelligens, rendszerszintű megoldások